Nghichvl.com ! is your best source of fun.

Personalise

Top Posts

Language detected from Browser is: English and it's selected for you.

Section Heading

 

Hãy nhớ, cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác.


“Hãy nhớ, cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác, thì người khác cũng không sống để đáp ứng mong đợi của cậu. Nếu đối phương hành động không như mình muốn, cũng không được tức giận. Vì đó là điều đương nhiên.”
— Dám bị ghét | Kishimi Ichiro, Koga Fumitake
Close