Nghichvl.com ! Cười nghiêng ngã mỗi ngày ! .

Cá nhân

Section Heading

Không đồng ý cho người khác để nhờ đồ lên quầy tính tiền.

Không đồng ý cho người khác để nhờ đồ lên quầy tính tiền, nam thanh niên vừa nhai kẹo vừa hất hàm gây sự với người đàn ông lớn tuổi.
Vụ việc đang khiến dân cư mạng chú ý.

Section Heading

Đóng lại