Nghichvl.com ! Cười nghiêng ngã mỗi ngày ! .

Cá nhân

Section Heading

Đố bạn không cười đấy ... Cực hay, không xem hơi phí

Hứa Minh Đạt đi làm về thì phát hiện vợ nằm trên giường chờ sẵn ấy ấy, nhưng nào ngờ khi mở tấm mền ra thì phát hiện vợ đang ngoại tình. Hứa Minh Đạt liền chạy qua nhà cô hàng xóm xinh đẹp, và giả bộ đau đớn để lợi dụng cô này.

Section Heading

Đóng lại