Nghichvl.com ! Cười nghiêng ngã mỗi ngày ! .

Cá nhân

Section Heading

Làm giàu nhờ may đồ hoá trang, có thể không.

LÀM GIÀU NHỜ MAY ĐỒ HOÁ TRANG, CÓ THỂ KHÔNG?

Lâu lắm Việt Nam mới có một chương trình đáng xem thế này, 2 chàng trai trẻ có thể thu về hơn 200 triệu sau 3 tháng hoạt động nhờ việc kinh doanh những bộ đồ hoá trang có mức giá những 7 triệu đồng, nghe có vẻ khó tin nhể?
Lại còn dễ dàng ẵm hơn 3 tỷ của mấy ông bà "đầu toàn sỏi" nữa...

Không xem hơi bị phí !!!

Section Heading

Đóng lại