Nghichvl.com ! Cười nghiêng ngã mỗi ngày ! .

Cá nhân

Section Heading

Yunna, cô gái đến từ Hàn Quốc, người đã làm ra ứng dụng điện thoại Simple Habit.

Yunna, cô gái đến từ Hàn Quốc, người đã làm ra ứng dụng điện thoại Simple Habit.
Đó là một ứng dụng vô cùng hữu ích hỗ trợ bạn trong việc luyện tập thiền định và thiền cũng đang là một biện pháp giúp thư giãn, giảm stress rất phổ biến hiện nay trên toàn thế giới.
Nhưng Yunna đã đưa ra lời đề nghị $600,000 cho chỉ 5% của Simple Habit, mặc dù cô đã gọi vốn thành công được 2,8 triệu đô và hiện vẫn còn 2,3 triệu đô trong tài khoản.
Lý do đó đã khiến Mark Cuban bức xúc và gọi cô là kẻ đào mỏ và dẫn đến căng thẳng giữa các Sharks...

Section Heading

Đóng lại