Nghichvl.com ! is your best source of fun.

Personalise

Language detected from Browser is: English and it's selected for you.

Section Heading

Tui chưa từng thấy ai bán cây mà ruyên ráng như vầy đâu nè.

Tui chưa từng thấy ai bán cây mà ruyên ráng như vầy đâu nè.
Dân sale ở đâu mau bay vô học hỏi đi, bán hàng Tết là cứ phải gọi là đắt như tôm tươi !

Tags: Kim Chi và Củ Cải , Kim Chi , Củ Cải , haivl , nghichvl , nghich , haivl , hài vl

Section Heading

Close