Nghichvl.com ! is your best source of fun.

Personalise

Language detected from Browser is: English and it's selected for you.

Section Heading

Bắt được con cá ngừ nặng nhất trong lịch sử

Sáng nay tại cảng cá Wakayama, người ta đã cập cảng với con cá ngừ khổng lồ, với chiều dài 2,7 mét, nặng 450kg, có thể làm đủ phần sashimi cho 3000 người ăn, và ước tính trị giá của con cá ngừ này tới hơn 1,5 tỷ đồng !

Section Heading

Close