Section Heading

16 Kết quả

 

Một chiếc ô tô (có vẻ như) đang che chắn gió cho một bà cụ đạp xe qua cầu Rồng, Đà Nẵng. Đà Nẵng hôm nay gió rất mạnh.

Một chiếc ô tô (có vẻ như) đang che chắn gió cho một bà cụ đạp xe qua cầu Rồng, Đà Nẵng. Đà Nẵng hôm nay gió rất mạnh.
Cảm thấy xúc động khi xem sự việc, dù đây chỉ là việc rất đỗi bình thường của loài người...
Đóng lại