Cuoi

Section Heading

Xinh được rồi không cần thông minh đâu.

kHÔNG PHẢI ĐI PHÀ, EM GÁI ĐI OTO VẪN MẶC ÁO PHAO VÀ GIẢI ĐƯỢC CÂU ĐỐ
Thôi thôi.. xinh là đủ dùng rồi không cần phải thông minh nữa đâu. Các ông kia quá đáng vl, hỏi méo gì mà hỏi khó thế. Đề nghị lần sau hỏi câu dễ thôi, đừng làm khó chị em...
Đóng lại