Nghichvl.com ! is your best source of fun.

Personalise

Language detected from Browser is: English and it's selected for you.

Section Heading

{Những ngày đi rất xa - Nguyễn Huyền}

{Những ngày đi rất xa - Nguyễn Huyền}
Tôi vượt qua được tất cả những ích kỷ, những hiếu thắng, những đam mê, những yêu thương, những hờn trách, những cô đơn trong tình yêu với anh. Bởi vì, sau tất cả, tôi nhận ra những lúc đau đớn nhất không phải là lúc tôi cô đơn, lúc tôi một mình lẻ bóng đi về nơi xứ lạ, mà là lúc nhìn thấy sự khổ sở trong mắt những người tôi yêu thương.Tình yêu, tôi nghĩ, phải là cảm giác hạnh phúc khi nghĩ về nhau và nhìn thấy nhau yên ổn…

Section Heading

Close